Po zakończeniu sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia b.r. odbyło się  spotkanie noworoczne, zgodnie z tradycją samorząd  dokonał podsumowania mijającego 2017 roku. Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Wilgos powitał wszystkich zaproszonych na uroczystą sesję w której uczestniczyli przedstawiciele instytucji i firm współpracujących z gminą, duchowni, radni, sołtysi,  kierownicy zakładów pracy i instytucji, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych, politycznych, strażacy. Wójt Gminy Henryk Maruszewski podsumował kończący się rok, podziękował wszystkim za współpracę i pomoc w realizacji gminnych zadań oraz złożyli życzenia na nowy rok.

W 2017 roku za kwotę 1,6 mln zł zrealizowano następujące inwestycje:

  • Zmodernizowano  3,5 km dróg gminnych w Horeszkowicach, Raciborowicach,  Strzelcach i Teresinie oraz wyremontowano ponad 30 km asfaltowych dróg gminnych.
  • W 2017r. kontynuowano prace scaleniowe w 6 miejscowościach gminy (Białopolu, Buśnie, Kicinie, Strzelcach Kolonii, Teremcu i Zabudnowie). Całkowity koszt projektu to 17 mln zł. Przybliża się termin realizacji najważniejszej dla mieszkańców części prac tego projektu – zagospodarowania poscaleniowego, gdzie będą budowane drogi gminne.
  • Przebudowano 2,5 km dróg powiatowych w Buśnie i Kurmanowie.
  • W 2017r. wybudowano 1,5 chodników przy drodze wojewódzkiej w Raciborowicach oraz w Białopolu.
  • Wybudowano 1,1 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Białopolu oraz 0,5 km w Buśnie do nowej Stacji Paliw.
  • Gmina po raz kolejny wsparła kwotą 35 tys. zł remont zabytkowego kościoła w Buśnie. Ogółem samorząd na ten cel przeznaczył 90 tys. zł.
  • Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami wsparliśmy organizacyjnie Parafię Białopole przy aplikacji i realizacji projektu został w zakresie budowy parkingu ogólnodostępnego z 100% dofinansowaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lider +. Projekt za kwotę ponad 180 tys. zł został zrealizowany i rozliczony,
  • 20 grudnia 2017r. podpisana została umowa na realizację projektu obiektów użyteczności publicznej (Urząd Gmin, Szkoła w Strzelcach oraz świetlice w Buśnie i Raciborowicach Kolonii). Koszt tego projektu 1,9 mln zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 1,2 mln zł. Gmina planuje przyśpieszyć realizacji tego projektu do 30.09.2018r.
  • Ponadto oczekujemy na ogłoszenie naboru lub ostateczne wyniki konkursów w sprawie OZE tj. montażu pomp ciepła i solarów, zagospodarowania zbiornika w Buśnie oraz modernizacji i budowy świetlic w Strzelcach i Horeszkowicach.
  • Tradycyjnie oprócz inwestycji w minionym roku wspólnie ze Szkołami, organizacjami społecznymi, Gminnym Ośrodkiem Kultury organizowano wiele imprez kulturalnych i sportowych.

Kultywując polską tradycję i obrzędowość jak dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń i przyjmowanie kolędników w dalszej części uroczystości wystąpił zespół „Flowers”. Uroczyste spotkanie zakończył wspólny opłatek.