Informujemy, że 29 grudnia 2017 r. o godzinie 10°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole.

Porządek obrad m.in. przewiduje:

- Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy na 2018 rok.

- Podjęcie uchwały w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018.

- Przyjęcie planów pracy Rady i stałych komisji na rok 2018.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.