W dniu 14.12.2017r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy  Białopole odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne zorganizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej". W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Białopole - Henryk Maruszewski, Przewodniczący Rady Gminy Białopole - Waldemar Wilgos oraz przedstawicielki KGW i Stowarzyszenia Kobiet Wsi Teresin „Pod Lipą”.  Podczas spotkania Beata Juśkiewicz – Prezes Stowarzyszenia zaprezentowała działania realizowane przez LGD „Ziemi Chełmskiej" w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym działania animacyjne oraz działania na rzecz wsparcia lokalnej przedsiębiorczości (warunki aplikowania o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 oraz możliwość utworzenia spółdzielni socjalnej).