Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej" serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Białopole, w tym przedstawicieli KGW, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, OSP oraz samorządów na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się  w dniu 14 grudnia 2017 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Białopole  o godz.10.30. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną działania realizowane przez LGD „Ziemi Chełmskiej" w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym działania animacyjne oraz działania na rzecz wsparcia lokalnej przedsiębiorczości (warunki aplikowania o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 oraz możliwość utworzenia spółdzielni socjalnej).