W sobotę i niedzielę – 11-12 listopada 2017 r. w Werbkowicach odbył się VII Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych, który skierowany był do zespołów, solistów i duetów z powiatu hrubieszowskiego oraz z powiatów z nim sąsiadujących. Celem Festiwalu była popularyzacja pieśni i piosenek ludowych naszego regionu, konfrontacja dorobku artystycznego zespołów oraz doskonalenie warsztatu wokalnego, wymiana doświadczeń uczestników i instruktorów.
Tradycyjnie w Festiwalu brały udział Zespoły z naszej gminy. 

W dniu 11 listopada komisja po wysłuchaniu 10 solistów/duetów oraz 22 zespołów postanowiła przyznać II miejsce w kategorii zespoły z kapelą, dla zespołu „Flowers” z Białopola, który wykonał utwory: „Wyszłabym za dziada” oraz „Otwórz miła drzwi”, w kategorii soliści również wystąpiła Zdzisława Szewczuk, która zaśpiewała: „Czerwone jabłuszko” i „Sądeckie zegary”. Drugiego dnia festiwalu naszą gminę reprezentował zespół „Borowianki” z Raciborowic – Kolonii, który wykonał dwie piosenki „Emilio” oraz „Nieś mnie koniku nieś”.