W tym roku 99 rocznica odzyskania Niepodległości była świętowana wraz z Jubileuszem 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Teremcu. Uroczystość odbyła się w dniu 11 listopada br., którą rozpoczęła Msza Św. w intencji Ojczyzny i Strażaków w kościele parafialnym w Białopolu. Młodzież szkolna zrzeszona w Zespole „Tęcza” Święto Niepodległości uczciła patriotycznym występem artystycznym. Następnie wszyscy udali się do remizo-świetlicy w Teremcu na uroczystości jubileuszowe . Po wysłuchaniu hymnu OSP , Druhowie Zbigniew Cyc i Konrad Stryluk odsłonili , a ksiądz kanonik Henryk Borzęcki - Proboszcz Parafii Białopole poświęcił pamiątkową tablicę z napisem „ 1937-2017 W HOŁDZIE STRAŻAKOM ZAŁOŻYCIELOM KONTYNUATOROM DZIAŁALNOŚCI Ochotniczej Straży Pożarnej w Teremcu. Za bezinteresowna pomoc bliźniemu i społeczeństwu w 80 rocznicę powstania - Członkowie OSP” po czym dalszą część uroczystości kontynuowano wewnątrz budynku.

Druh Wiesław Kubiński powitał gości zaproszonych :
-Wszystkie druhny i druhów na czele z Wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego a zarazem Prezesem Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Kazimierzem Smalem i Zastępcą Komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie st. kpt. mgr inż. Arturem Rutkowskim oraz Prezesem ZG OSP RP Wacławem Nafalskim i Gminnym Komendantem OSP RP Andrzejem Rusakiem.

-władze samorządowe:
-Beatę Augustynek-radną i członkiem Zarządu Starostwa Powiatowego w Chełmie.
-Henryka Maruszewskiego- Wójta Gminy Białopole.
- Mieczysława Niedźwiedzkiego - Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białopole wraz z radnymi, sołtysami i pracownikami urzędu.
Serdecznie podziękował za pomoc organizacyjną i finansową wielu osób - sponsorów uroczystości -kierowników i przedstawicieli zakładów pracy
-Wacławowi Nafalskiemu –Prezesowi Banku Spółdzielczego w Białopolu
-Zofii Grabińskiej – Prezes GS”SCH” w Białopolu
-Mariuszowi Nagadowskiemu – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Strzelce w Maziarni Strzeleckiej
-Wacławowi Semeryło – Prezesowi Elektrostal Spółka jawna w Lublinie
-Zdzisławowi Rusakowi- Prezesowi Spółdzielni Usług Rolniczych w Białopolu
-Zbigniewowi Chwedynie- Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach
-Jednostkom OSP Białopole i Horeszkowice oraz Pani Sołtys wsi Teremiec Eli Stryluk i wszystkim Paniom , które zaangażowały się w przygotowanie święta.
Druh Adrian Chwedyna - Naczelnik OSP RP w Teremcu zapoznał zebranych z historią powstania jednostki.
Z okazji jubileuszu na wniosek Zarządu jednostki OSP indywidualnie zostali uhonorowani odznaczeniami następujący druhowie:
Złoty Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali:
1. Grażyna Kramek
2. Henryk Olender
Srebrny Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali:
1.Maria Kiełbasa
2. Julian Bigos
Brązowy Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali:
1.Agnieszka Kiełbasa
2.Krzysztof Cyc

odznakę „ Strażak Wzorowy” otrzymali:
1. Adrian Chwedyna
2.Maciej Demczuk
3.Robert Demczuk
4.Tomasz Demczuk
5. Szymon Kramek
6.Grzegorz Kurpa
7.Paweł Lichtarski
8.Konrad Stryluk

Listy gratulacyjne i słowa podziękowania za działalność z zakresu bezpieczeństwa pożarowego strażacy otrzymali od : Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Powiatowego ZOSP RP, Komendy Miejskiej PSP i władz gminnych. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na strażacki poczęstunek.