Informujemy, że 27 października 2017 r. o godzinie 11°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole. Porządek obrad m.in. przewiduje:

- Przedstawienie raportu o stanie oświaty gminnej.

- Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Białopole.

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.