Informujemy, że 7 września 2017 r. o godzinie 8°° odbędzie się sesja Rady Gminy Białopole. Porządek obrad m.in. przewiduje:

- Informacja o stanie ładu i porządku publicznego na terenie gminy.

- Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

- Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Białopolu, w Publiczną Szkołę Podstawową im. 9 Pułku Piechoty Legionów AK w Białopolu.

- Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Strzelcach.

- Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego na terenie gminy Białopole.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

- Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Buśnie.