Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików może stanowić zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, z tego powodu powinny być one usuwane ze środowiska.

Wytyczne dotyczą sposobu postępowania przez osoby, które znajdą martwego dzika na obszarach o największym zagrożeniu ASF. Ścisłe przestrzeganie tych wytycznych ma na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyka wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. Przez „padłe dziki", należy rozumieć zwłoki dzików w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików. W przypadku znalezienia zwłok zabitego w wyniku kolizji drogowych (w pasie drogowym lub w pobliżu), informację taką należy zgłosić do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Wytyczne dot postepowania przy znalezieniu padlego dzika.pdf