W dniu 20.08.2017 r. na placu targowym w Białopolu odbyły się uroczystości dożynkowe, które są jednym z najstarszych polskich obyczajów. Dożynki rozpoczął Wójt Gminy Białopole - Henryk Maruszewski, który powitał wszystkich przybyłych gości, podziękował rolnikom za ciężką pracę i trud włożony w zebranie całorocznych plonów, następnie poprosił Duszpasterzy o odprawienie Mszy Świętej w intencji rolników.


Mszę Świętą celebrowali: Ksiądz Andrzej Łuszcz - Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Buśnie oraz Ksiądz Kanonik Henryk Borzęcki - Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Białopolu. Podczas Mszy Św. Starostowie Dożynek – Danuta i Robert Ciężcy z Horeszkowic przekazali chleb upieczony z tegorocznej mąki Wójtowi i Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy, którzy złożyli go jako dar ołtarza. Po Mszy Św. Wójt,  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Starostowie Dożynek oraz Księża podzielili się chlebem z uczestnikami dożynek gminnych.
W dalszej części uroczystości na scenie zaprezentował się:
- Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „TĘCZA” z Zespołu Szkół w Białopolu i Szkoły Podstawowej w Strzelcach
- Zespół „CudaWianki” z Dorohuska
- „Śpiewająca Szóstka” z Białopola
- Zespół „FLOWERS” z Białopola
- Patrycja Wilgos z Białopola
- Zespół „BOROWIANKI” z Raciborowic – Kolonii
- Gwiazdą Gminnego Święta Plonów był Zespół „DEFIS” .

Tradycyjnie Dożynkom towarzyszyły Konkursy: na najładniejszy wieniec dożynkowy i najlepszy chleb.
Konkursy oceniała komisja w składzie:
1.Jan Rudnicki – Prezes Zarządu Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Chełmie
2. Małgorzata Grzegorczuk – Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Chełmie
3. Mirosława Garbacz – przedstawiciel Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Chełmie
4. Danuta i Robert Ciężcy – Starostowie tegorocznych Dożynek
5. Elżbieta Kudrej – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Białopolu
W konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy kolejne miejsca zajęły:
I miejsce: KGW Horeszkowice i Strzelce Kolonia
II miejsce: KGW Teremiec
III miejsce: KGW Raciborowice
IV miejsce: Zespół „Borowianki” z Raciborowic - Kolonii
IV miejsce: Zespół Flowers
IV miejsce: KGW Białopole
IV miejsce: KGW Buśno
IV miejsce: KGW Kurmanów
IV miejsce: KGW Strzelce
IV miejsce: KGW Teresin
IV miejsce: Stowarzyszenie Kobiet Wsi Teresin „Pod Lipą”

Do konkursu Wypieku Tradycyjnego Wiejskiego Chleba zgłosiło się piętnaście Pań. Kolejne miejsca zajęły:
I miejsce - Alina Fel z Raciborowic
II miejsce – Halina Piotrowska z Białopola
III miejsce – Jolanta Ciszewska ze Strzelec


IV równorzędne miejsce otrzymały: Maria Adamek ze Strzelec, Wanda Barej z Teresina, Bożena Burak ze Strzelec, Jadwiga Chabernal z Kurmanowa, Danuta Duda z Białopola, Alicja Kucińska z Teresina, Grażyna Kudrel z Białopola, Maria Soroka z Białopola, Anna Szadowska ze Strzelec, Zdzisława Szewczuk z Białopola, Halina Szykuła z Białopola, Elżbieta Tomasik z Teresina. Wykonawcy wszystkich wieńców i chlebów przedstawionych do konkursów zostali nagrodzeni. Zwycięzcy konkursów na najładniejszy wieniec dożynkowy i tradycyjny chleb wezmą udział w konkursach na Dożynkach Powiatowych, które w tym roku odbędą się 10 września w Rejowcu. Na Dożynkach zorganizowana została Wystawa Rękodzieła Artystycznego – prac wykonanych przez twórczynie z terenu Gminy Białopole. Były to prace Pań: Alicji Kucińskiej z Teresina, Elżbiety Kusy z Teresina, Anny Repeć z Raciborowic - Kolonii, Alfredy Różańskiej – Kodeniec ze Strzelec, Petroneli Szadowskiej z Raciborowic – Kolonii, Zdzisławy Szewczuk z Białopola, Koła Gospodyń Wiejskich z Białopola. Wszyscy twórcy otrzymali upominki.

Podczas imprezy pracownicy Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Chełmie przeprowadzili konkurs „BHP w rolnictwie”. Po wypełnieniu ankiet odbyło się losowanie nagród, które wylosowali: Elżbieta Kamecka z Buśna, Anna Bronicka z Białopola, Anna Ćwiklińska z Białopola.
Podczas Dożynek również odbyło się losowanie abonamentu na roczny dostęp do internetu bez limitu, ufundowane przez firmę Blue Dot super szybki Internet domowy. Abonament wylosowała Pani Beata Litwin z gminy Żmudź. Tradycyjnie pracownicy Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Chełmie przygotowali wystawę płodów rolnych. Swoje stoisko wystawiła również Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Panie z 9 Kół Gospodyń Wiejskich: Białopole, Buśno, Horeszkowice i Strzelce - Kolonia, Kurmanów, Raciborowice, Raciborowice - Kolonia, Strzelce, Teremiec, Teresin przygotowały degustację potraw regionalnych.
Wielką atrakcją dla dzieci były urządzenia rekreacyjne, z których mogły korzystać bezpłatnie.  Ponadto dzieci jak i dorośli mogli spróbować swoich sił i zwinności
w konkurencjach sprawnościowych.
W konkurencji dla kobiet – rzut beretem – trzy kolejne - nagrodzone miejsca zajęły:
1. Sylwia Goleń
2. Wioletta Pietraszek
3. Aneta Goleń
W konkurencji dla mężczyzn  - Podnoszenie ciężarka – najsilniejsi okazali się:
1. Łukasz Brzuchala
2. Paweł Wlazło
3. Piotr Brzuchala
Zwycięzcy zostali nagrodzeni.
W konkurencji dla dzieci sześć kolejnych miejsc nagrodzono nagrodami rzeczowymi, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali słodkie upominki. Oto zwycięzcy:
Rzut lotką
1. Oliwer Prystupa
2. Zosia Goleń
3. Łukasz Babiniec
4. Dawid Jonaszek
5. Bartłomiej Wilgos
6. Brajan Wolnicki

Uroczystość dożynkowa cieszyła się dużym zainteresowaniem publiczności. Dożynki tradycyjnie zakończyła zabawa ludowa – grał zespół „RICCO”. 

Za wsparcie finansowe i rzeczowe serdecznie dziękujemy sponsorom:
        
1.”ELEKTROSTAL LUBLIN” Cegielnia Buśno
2. STAR MAX Chełm- Adolf Jochaniuk
3. Event s -Marcin Miś
4. Apteka Prywatna w Białopolu - Marian Dudziński, Barbara Łukasik, Sławomira Skorupska
5. Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjno-Handlowe "CEKUZ"- Krzysztof Zarek
6. Bank Spółdzielczy w Białopolu
7. BLUE DOT – Michał Mazurek, Paweł Walczuk
8. Zakład Wyrobów Cukierniczych i Wafli w Buśnie – Marek Olszewski
9. FHU „Sigma” Materiały Budowlane - Grzegorz Pachciński
10. Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe "OPONUS" – Jan Kokoszka
11. Gospodarstwo Ogrodnicze „Wilgosowie” w Białopolu – Jacek Wilgos
12. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Chełmie
13. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Chełmie
14. Nadleśnictwo Strzelce w Maziarni Strzeleckiej
15. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Raciborowicach
16. Gminna Spółdzielnia „SCH” w Białopolu
17. Spółdzielnia Usług Rolniczych w Białopolu
18. „OPUS” IT - Piotr Żelisko
19. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białopolu - Stanisław Baryła
20. Multi Projekt Chełm - Zbigniew Bajko
21. Sklep Lewiatan Buśno - Tomasz Krasnowski
22. Gabinet Weterynaryjny - Wojciech Głos
23. Usługi Transportowo- Handlowe - Ryszard Adamek