W dniu 27.07.2017 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Białopole odbyło się spotkanie Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy. Głównym tematem spotkania było omówienie organizacji Gminnego Święta Plonów – Białopole 2017, które odbędzie się 20 sierpnia. Uroczystości rozpoczną się Mszą Świętą w intencji rolników z ofiarowaniem Wieńców i Chleba na placu targowym w Białopolu.

Podczas Dożynek przewidziane są konkursy:
- Wieńców Dożynkowych
- Wypieku Tradycyjnego Wiejskiego Chleba
- BHP w rolnictwie
oraz degustacja potraw przygotowana przez KGW, wystawa rękodzieła artystycznego, a także występy zespołów artystycznych i wiele innych ciekawych atrakcji.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej Gminy, sołectwa, stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursach: „Wieniec Dożynkowy” i „Wypiek Tradycyjnego Wiejskiego Chleba”, a także do zaprezentowania rękodzieła artystycznego.
Zgłoszenia do konkursów i wystawy rękodzieła przyjmowane są w terminie do 11.08.2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Białopolu – tel. 825682430.