Drukuj

Gmina Białopole na 2017 rok zaplanowała na kwotę 2 mln 334 tys. zł następujące inwestycje:

1. Przebudowa 2,5 km dróg powiatowych w Buśnie i Kurmanowie 671.000 zł. Zadanie zostało wykonane. Projekty uzyskały dofinansowanie unijne, a koszty zadania zostały sfinansowane przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Powiat Chełmski oraz Gminę Białopole. Przebudowę drogi w Kurmanowie wykonało PRD Włodawa, a drogi w Buśnie Przedsiębiorstwo „Sadex” z Sitańca.

2. Przebudowa 2,8 km dróg gminnych w Horeszkowicach, Raciborowicach, oraz w Teresinie 465.000 zł. Przebudowa dróg gminnych, poprzez położenie asfaltu w Horeszkowicach, Raciborowicach i Teresinie została już wykonana przez firmę „Sadex” z Sitańca. Natomiast przetarg na przebudowę kolejnego odcinka drogi w Raciborowicach z uwagi na wartość znacznie przekraczającą zaplanowane środki w budżecie został unieważniony. Do końca lipca zostanie ogłoszony nowy przetarg na wykonanie utwardzenia tej drogi.

3. Budowa 1,5 km chodników przy drodze wojewódzkiej w Białopolu i Raciborowicach 577.000 zł. Wykonanie zadania dobiega końca. Już zostały wykonane odcinki chodnika w Raciborowicach 507 m oraz w Białopolu 540 m ul. Chełmska. Do końca lipca zostanie wykonany ostatni odcinek chodnika 461 ul. Hrubieszowska. Przetarg na wykonanie tego zadania wygrała firma „Drogomost” z Mokrego. Inwestorem zadania jest Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Hrubieszów, gmina sfinansowała 60% kosztów inwestycji.

4. Budowę 1,0 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Białopolu oraz 0,5 km sieci wodociągowej do stacji paliw Buśnie 260.000 zł. Odcinek wodociągu o długości 0,5 km w Buśnie, niezbędny dla nowej stacji paliw został już wykonany i oddany do użytku przez firmę CEKUZ z Busieńca. Przetarg na budowę kanalizacji i wodociągu na Osiedlu Białopole nie doszedł do skutku, ponieważ oferent z najkorzystniejszą ofertą zrezygnował z zawarcia umowy, a druga oferta przekraczała zaplanowane środki na wykonanie tego zadania. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony kolejny przetarg.

5. Zagospodarowanie i budowa infrastruktury przy zbiorniku w Buśnie 340.000 zł. Urząd Marszałkowski w Lublinie ze względów proceduralnych unieważnił nabór na to działanie i już ogłosił nowy nabór. Gmina Białopole wspólnie z Kamieniem, Dorohuskiem, Horodłem, Wojsławicami i Żmudzią ponownie będzie aplikowała o środki unijne na to zadanie. Przewidywany termin realizacji projektu 2018 – 2019 rok.

6. Zakup i instalacja solarów i pomp ciepła na terenie gminy 369.000 zł. Konkurs na to działanie jeszcze nie został zamknięty. Urząd Marszałkowski rozważa zwiększenie środków na odnawialne źródła energii, wtedy nasz samorząd może uzyskać dofinansowanie.

Uwzględniając przesunięcie realizacji dwu ostatnich projektów koszt inwestycji gminnych w 2017 roku będzie wynosił 1 mln 625 tys. zł.