Informujemy, że w dniu 29 października br. zostaną dokonane przelewy rolnikom, którym przyznano zwrot podatku akcyzowego w 2018 r. Od dnia 29 października br. w kasie Urzędu Gminy w Białopolu będą wypłacane pieniądze rolnikom, którzy nie podali we wnioskach kont bankowych. Prosimy o terminowe zgłaszanie się w kasie.