Informujemy, że w dniu 27 października br. zostaną dokonane przelewy rolnikom, którym przyznano zwrot podatku akcyzowego w 2017 r. Od dnia 27 października br. w kasie Urzędu Gminy w Białopolu będą wypłacane pieniądze rolnikom, którzy nie podali we wnioskach kont bankowych. Prosimy o terminowe zgłaszanie się w kasie.