Drukuj
W dniu 24.08.2008r. na stadionie w Białopolu odbyły się uroczystości dożynkowe.
Tradycyjnie rozpoczęto je Mszą Świętą w intencji rolników i wszystkich zebranych, którą odprawił Ksiądz Waldemar Joniec – Proboszcz Parafii w Buśnie.
dor.2.jpg 
Podczas Mszy Starostowie Dożynek – Krystyna i Wiesław Tkaczykowie przekazali chleb upieczony z tegorocznej mąki Wójtowi i Przewodniczącemu Rady Gminy, którzy złożyli go jako dar ołtarza.
dor.4.jpg

Po Mszy Wójt,  Przewodniczący Rady Gminy, Starostowie Dożynek oraz Ksiądz podzielili się chlebem z mieszkańcami Gminy i przybyłymi na gminne dożynki gośćmi.

Dalszą część uroczystości uświetniali:
- Orkiestra Dęta OSP – Huta,
- Zespól „MAESTRO” z Zespołu Szkół w Białopolu,
- Zespół „BOROWIANKI” z Raciborowic Kolonii,
- „STAN  TUTAJ” – Parodysta i Kabareciarz,
dor.6.jpg

- Zespół „FORMAT” ze Strzelec,

- Zespół „TĘCZA” z Kowla.
dor.3.jpg

Tradycyjnie Dożynkom towarzyszyły konkursy:
- na najładniejszy wieniec dożynkowy.

dor.5.jpg

          Konkursy oceniała komisja w składzie:
- Wacław Stasiuk –  Przewodniczący Rady Gminy Białopole,
- Elżbieta Kudrej – Dyrektor GOK w Białopolu,
- Jadwiga Piesta – Pracownik UG w Białopolu,
-
Marzena Łysakowska - Borkowska – Pracownik Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Rejowcu,
-
Krystyna i Wiesław Tkaczykowie – Starostowie Dożynek.
W Kategorii Szkół  - nagrodzono wieniec wykonany przez Zespół Szkół w Białopolu.
 W  Kategorii Kół Gospodyń Wiejskich kolejne miejsca zajęły:
I miejsce: KGW w Strzelcach,
2 II miejsca: KGW w Teremcu oraz KGW w Białopolu,
3 III miejsca: KGW w Raciborowicach Kolonii, KGW w Horeszkowicach i Strzelcach Kolonii oraz KGW w Teresinie.

- na najlepszy tradycyjny chleb wiejski
  I miejsce -  Alicja Kucińska z Teresina,

 II miejsce – Jolanta Ciszewska ze Strzelec,
III miejsce – Ewa Kiełbasa z Teremca,
III miejsce -  Małgorzata Mikołajczyk z Horeszkowic.
chle.jpg

Wszystkie wieńce i chleby biorące udział w konkursach zostały nagrodzone, wręczono również nagrody za odbyty wcześniej konkurs BHP „Kobieta w gospodarstwie – Strażniczką bezpieczeństwa” następującym Paniom:
I miejsca  - Eli Stryluk z Teremca,
II miejsce  - Agnieszce Reguła ze Strzelec Kolonii,
III miejsce - Elżbiecie Szurma z Białopola
oraz upominki Paniom biorącym udział w konkursie: Ewie Kiełbasa z Teremca, Annie Walczuk z Kurmanowa, Jolancie Ciszewskiej ze Strzelec, Halinie Ulida z Kurmanowa, Alicji Kucińskiej z Teresina, Annie Pietraszek  z Raciborowic Kolonii, Małgorzacie Raczyńskiej z Białopola.

Zorganizowana była Wystawa Rękodzieła  Artystycznego – prac wykonanych przez twórczynie z terenu Gminy Białopole. Były to prace Pań: Renaty Albiniak z Buśna, Petroneli Szadowskiej z Raciborowic Kolonii, Alfredy Różańskiej - Kodeniec ze Strzelec, Elżbiety Kusy z Teresina, Kazimiery Tomasik z Teresina. Wszystkie Panie otrzymały upominki.

Pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Chełmie przygotowali wystawę płodów rolnych, a Gospodarstwo Pasieczne „PSZCZELNIK” Andrzeja Suwały z Białopola przygotowało wystawę miodów, ponadto Spółdzielnia Mleczarska „Biomlek” z Chełma zaprezentowała swoje bardzo smaczne produkty.

Panie z 6 Kół Gospodyń Wiejskich: Buśno, Horeszkowice i Strzelce Kolonia, Raciborowice Kolonia, Strzelce, Teremiec, Teresin - przygotowały degustację potraw regionalnych, która cieszyła się wielkim powodzeniem wśród uczestników uroczystości.

dor.7.jpg

Wielką atrakcją dla dzieci były urządzenia rekreacyjne - rodeo i zamek, z których mogły korzystać bezpłatnie.
dor.8.jpg

Zarówno dzieci jak i dorośli mogli spróbować swoich sił i zwinności w konkurencjach sprawnościowych.
W konkurencji dla kobiet – Rzut beretem - trzy kolejne miejsca zajęły:
1. Elżbieta Szurma
2. Kamila Legierko
3. Katarzyna Panasiuk

W konkurencji dla mężczyzn – Rzut gablami piłki lekarskiej - najsilniejszymi okazali się:
1. Marcin Piasecki
2. Michał Piasecki
3. Emil Budych
Wszyscy zostali nagrodzeni.
gable.jpg

Konkurencje dla dzieci:
We wszystkich konkurencjach sześć kolejnych miejsc nagrodzono nagrodą rzeczową, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali upominki. Oto zwycięzcy przeprowadzonych konkurencji:

Skoki w workach
1. Szymon Łukaszewski
2. Kamil Makowski
3. Klaudia Szwarc
4. Agata Kramek
5. Joanna Makowska
6. Przemysław Żabik.
worek.jpg

Rzut lotką do tarczy
1. Szymon Szurma
2. Piotr Ostrowski
3. Magdalena Kurpa
4. Dominika Pawelec
5. Szymon Łukaszewski
6. Katarzyna Wolnicka

Skoki na piłkach kangurkach
1. Damian Mazur
2. Weronika Kamińska
3. Kamil Makowski
4. Przemysław Żabik
5. Rafał Ostaszewski
6. Karolina Kamińska
dor.1.jpg

W kategorii Ringo zadanie wykonał tylkoRobert Chomacki.

dor.9.jpg

W uroczystościach dożynkowych uczestniczyło około 1500 osób. Zaplanowaną zabawę władze samorządowe odwołały ze względu na tragiczne zdarzenie, które wstrząsnęło naszą gminą w sobotę, tuż przed Dożynkami.

Sponsorami dożynek byli:
- Elektrostal Lublin – Cegielnia Buśno
- Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe - CEKUZ w Białopolu – Pan Krzysztof Zarek
- Usługi i Handel Artykułami Budowlanymi - Sklep w Białopolu – Pan Tomasz Kamiński
- Bank Spółdzielczy w Białopolu
- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Białopolu
- Zamojska Korporacja Energetyczna. Rejonowy Zakład Energetyczny w Chełmie
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Chełmie
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Chełmie
- Spółdzielnia Usług Rolniczych w Białopolu
- Gospodarstwo Ogrodnicze „Wilgosowie” w Białopolu – Pan Jacek Wilgos
- Zakład Wyrobów Cukierniczych i Wafli w Buśnie – Pan Marek Olszewski
- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Raciborowicach
- Nadleśnictwo Strzelce w Maziarni Strzeleckiej
- Usługi Transportowe – Pan Zdzisław Jurczuk
- Zakład Betoniarski w Buśnie - Pan Wiesław Ochęduszko
- Autoryzowany Zakład Konserwacji Gaśnic w Chełmie – Pani Anna Małgorzata Ołówek
- Biuro Usług Geodezyjnych „GEO 4 s.c.” – Pan Jan Wawrynko
- Sklep Spożywczo – Przemysłowy „GABI” w Raciborowicach – Pan Arkadiusz Rudź