W dniu 14 września 2008r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się zebranie mieszkańców Białopola. Przedmiotem zebrania było przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Białopole. W trakcie obrad omówiono z mieszkańcami zawarte w dokumencie zadania inwestycyjne i porządkowe. Przedstawiony projekt Odnowy został przez mieszkańców pozytywnie zaopiniowany i postanowiono go przedstawić do zatwierdzenia przez Radę Gminy na najbliższej sesji.
zebran.jpg


Treść Planu została zamieszczona pod zakładką - pliki do pobrania - natomiast oryginał dokumentu z fotografiami jest do pobrania w Urzędzie Gminy.