GOK

Organizacją wszelkich zamierzeń kulturalnych zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury. Do głównych imprez organizowanych przez GOK na terenie Gminy Białopole w ciągu roku należą:

– Gminne Święto Plonów,

– Mikołajki,

– Gminne i Powiatowe Turnieje Szachowe,

– Turnieje Tenisa Stołowego,

– Dzień Matki i Dziecka,

– Spotkania Opłatkowe i inne spotkania integracyjne Kół Gospodyń Wiejskich,

– Gminna Konferencja Kół Gospodyń Wiejskich,

– Jubileusze,

– Dni Sportu – Turniej Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej,

– Gminna Liga w Piłce Siatkowej,

– Gminna Liga w halowej  piłce nożnej,

– przygotowanie   reprezentacji  na   Powiatowe   i   Wojewódzkie    Święto      Plonów,

– udział  reprezentacji w Międzypowiatowym Turnieju Gmin “Między nami sąsiadami”,

– współorganizacja    m.in.   „Świętych wieczorów”,  Powiatowego    Przeglądu    Pieśni Maryjnej, Gminnych Zawodów Sportowo- Pożarniczych. „Święta Kwitnącej Lipy” oraz Zawodów  Zapaśniczych i Piłkarskich.

Przy organizacji imprez GOK współpracuje m.in. z Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołami, Kołami Gospodyń Wiejskich, klubami sportowymi Unia i Skorpion, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zarządem Gminnym OSP RP, Gminnym Kołem Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, związkami wyznaniowymi, Starostwem Powiatowym, Chełmską Biblioteką Publiczną, Wojewódzką Biblioteką Publiczną, Chełmskim Domem Kultury, Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Chełmskim Ośrodkiem Informacji Turystycznej, LGD Ziemi Chełmskiej, Stowarzyszeniem Kobiet Wsi Teresin „Pod Lipą”, Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych PRO FUTURO oraz miejscowymi zakładami pracy.

Trwały ślad lokalnych tradycji i zwyczajów dla przyszłych pokoleń pozostawiają ludowi artyści i twórcy, którzy wzbogacają naszą kulturę od zawsze. Na terenie gminy
z serca i ochoty swoją pasję upowszechniania ludowej muzyki i śpiewu realizują amatorskie zespoły:

– „Metamorfoza”

– “FLOWERS” – Białopole,

– “Borowianki” – Raciborowice-Kolonia.

Duży wpływ na kultywowanie tradycji kulturalnych mają miejscowi twórcy ludowi, których piękne i bardzo pracochłonne prace służą do organizowania wystaw przy różnych uroczystościach, są to hafty, robótki na drutach i szydełku, wyroby ze słomy i papieru, pisanki.

Bardzo ważną rolę w środowisku wiejskim pełni Biblioteka. Stan czytelnictwa przedstawia poniższa tabela. W Bibliotece jest do wykorzystania 11 tytułów prasy, wydzielony jest kącik o Unii Europejskiej i Zbiory regionalne. Prowadzona jest Teczka wycinków
z prasy, dotyczących Gminy Białopole. Jest też Punkt Informacji Turystycznej.
W Gminnej Bibliotece funkcjonuje Czytelnia Internetowa, gdzie znajdują się trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, z których bezpłatnie mogą korzystać wszyscy użytkownicy.

 

Tabela Biblioteki i Filie Biblioteczne na terenie gminy Białopole (2015 r.)

Placówka

Wolumeny

Liczba wypożyczonych woluminów

Liczba czytelników

Biblioteka (ogółem)

20.321

7531

498

Biblioteka w Białopolu

12.832

7311

                   486

Filia w Horeszkowicach

3.825

109

7

Filia w Raciborowicach

3.664

111

5

Źródło: Sprawozdania Biblioteki.