Komputery dla bibliotek

Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu zakwalifikował się do programu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2017”.  Otrzymaliśmy dofinansowanie z Instytutu Książki w wysokości 17.405,45 zł., wkład własny to 3.071,55 zł., całość zadania wynosi 20.477,00 zł.  Głównym celem programu jest wyposażenie biblioteki w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający mieszkańcom dostęp do nowoczesnych technologii. Dzięki tej dotacji  do naszej placówki zostały zakupione nowe zestawy komputerowe. Wyposażenie placówki w nowoczesne urządzenia podniesie standard jej usług. Dzięki temu  mieszkańcy będą mogli bezpłatnie korzystać z nowinek technicznych, również dla bibliotekarzy posłuży do prac wewnętrznych: katalogowania zbiorów i udostępniania ich online oraz w przyszłości  zautomatyzowanego wypożyczania książek.