SPOTKANIE INTEGRACYJNE KOBIET Z TERENU GMINY BIAŁOPOLE

W dniu 16.09.2017r. w Maziarni Strzeleckiej odbyła się tradycyjna impreza integracyjna kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Białopole. Imprezę przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Raciborowicach. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Białopole oraz zaproszeni goście: Jan Rudnicki – Prezes Zarządu Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Stanisław Janiuk – Zastępca Wójta Gminy Białopole oraz kierownicy i przedstawiciele miejscowych zakładów pracy.

Wśród wielu atrakcji nie zabrakło różnych konkursów i zabaw. Konkurs na najlepsze przebranie wygrała reprezentantka Koła Gospodyń Wiejskich w Teremcu. Główna nagroda za pierwsze miejsce, to możliwość zorganizowania spotkania za rok – ustalono, że organizatorem następnego spotkania integracyjnego w 2018 r. będzie Koło Gospodyń Wiejskich w Teremcu. Uczestnicy degustowali dania, które przygotowały Panie ze wszystkich KGW z terenu naszej gminy. Spotkaniu towarzyszyła dobra zabawa, tańce i rozmowy. Wieczór upłynął w przyjaznej atmosferze, była to jednocześnie doskonała okazja do prawdziwej odskoczni od codziennych trosk i obowiązków.